Mooc

Česká asociace distančního univerzitního vzdělávání byla od ledna 2014 do června 2016 aktivním partnerem EADTU (European Association of Distance Teaching Universities) v projektu HOME (Higher education Online: MOOCs the European way). V rámci tohoto projektu byly diskutovány otázky týkající se tvorby a realizace masivních otevřených online kurzů a možnosti spolupráce evropských vysokoškolských institucí v této oblasti. 

 

Základní informace o MOOC a evropském rámci kvality MOOC můžete získat z prezentace Lucie Rohlíkové:

MOOC – definice a rámec kvality

 

V září 2016 byl v souvislosti s MOOC publikován text na rvp.cz:

Masivní otevřené online kurzy – vymezení a doporučení

 

Další dostupné dokumenty a zdroje informací o MOOC (v angličtině): 

Definition Massive Open Online Courses (MOOCs)

Comparing Institutional MOOC strategies (EU status report 2016)

Comparing Institutional MOOC strategies – Czech country report (2016)

Open education and MOOCs

OpenUpEd Quality label

Porto Declaration on European MOOCs, 2014

IRRODL Special Issue: Towards a European perspective on Massive Open Online Courses, 2015

MOOCs in Europe, 2015 

European policy response on MOOC opportunities, 2016 

Making sense of MOOCs, 2016